Kodi i Lëndës : PRD 215
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2016-2017 / Vjeshtë PRD 215-1 Zhvillimi i Gjuhës dhe i Shkrim Leximit I (Profili Arsim Parashkollor) Elona Vrenezi, PhD Candidate
2015-2016 / Vjeshtë PRD 215-1 Zhvillimi i Gjuhës dhe i Shkrim Leximit I (Profili Arsim Parashkollor) Majlinda Lika, PhD Candidate
2014-2015 / Vjeshtë PRD 215-1 Zhvillimi i Gjuhës dhe i Shkrim Leximit I (Profili Arsim Parashkollor) Majlinda Lika, PhD Candidate
2013-2014 / Vjeshtë PRD 215-1 Zhvillimi i Gjuhës dhe i Shkrim Leximit I (Profili Arsim Parashkollor) Simon Rowe, MA