Kodi i Lëndës : PRD 314
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2016-2017 / Pranverë PRD 314-1 Edukimi Fizik dhe Sportet ne Arsimin Parashkollor dhe Fillor Elvira Baze, Msc
2015-2016 / Pranverë PRD 314-1 Edukimi Fizik dhe Sportet ne Arsimin Parashkollor dhe Fillor Elvira Baze, Msc
2014-2015 / Pranverë PRD 314-1 Edukimi Fizik dhe Sportet ne Arsimin Parashkollor dhe Fillor Elvira Baze, Msc