Kodi i Lëndës : PSD 316
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2016-2017 / Pranverë PSD 316-1 Komunikimi në Familje Matilda Likaj, PhD
2015-2016 / Pranverë PSD 316-1 Komunikimi në Familje Matilda Likaj, PhD
2015-2016 / Pranverë PSD 316-2 Komunikimi në Familje Matilda Likaj, PhD
2014-2015 / Pranverë PSD 316-1 Komunikimi në Familje Matilda Likaj, PhD
2012-2013 / Pranverë PSD 316-1 Komunikimi në Familje Matilda Likaj, PhD