Kodi i Lëndës : PSD 428
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2016-2017 / Pranverë PSD 428-1 Aspektet Psikologjike në Edukimin e Vecantë Nihat Aksu, PhD
2013-2014 / Vjeshtë PSD 428-1 Aspektet Psikologjike në Edukimin e Vecantë Tidita Abdurrahmani, Prof. Asoc. Dr.