Programi i dytë trajnues mbi tematikat e reja të mësimdhënies

Departamenti i Gjuhës dhe Letërsisë Angleze, në bashkëpunim me Drejtorinë Arsimore Rajonale Tiranë, zhvilluan Programin e dytë Trajnues për mësuesit e gjuhës angleze të shkollave 9-vjeçare dhe të mesme të kryeqytetit.

Mësuesit e pranishëm në trajnim u njohën nga afër me praktikat apo tematikat e reja në fushën e mësimdhënies nga pedagogët dhe akademikët Prof. Asoc. Dr. Tidita Abdurrahmani,, Dr. Edlira Mali dhe Dr. William K. Martin.

Folësit trajtuan temat e mëposhtme: “Vlerësimi i të nxënit të nxënësve”, “Kujdes ndaj Detajeve” dhe “Kujtojmë mësuesit tanë të mirë”.

Aktiviteti vazhdoi më tej me diskutime të shumta nga të pranishmit.