Seminar me studentët e Shkencave të Edukimit

Departamenti i Shkencave të Edukimit kishte të ftuar z. Birol Inaltekin, Drejtor i Arsimit në fondacionin “Gylistan”, i cili referoi përpara studentëve temën “What is an IB education?” Gjatë seminarit studentët e “Bedër” u njohën me teknikat e reja të edukimit të fëmijëve në ditët e sotme.

“Mësuesit duhet të kuptojnë se fëmijëve nuk mund t’u diktojnë se çfarë të mendojnë, por duhet t’u mësojnë se si mund të mendojnë rreth çështjeve të ndryshme”, shtoi ndër të tjera z. Inaltekin. Gjithashtu ai vuri theksin te karakteri unik i qenieve njerëzore dhe rëndësia që ka perceptimi në ndjenjat e tyre. Si rrjedhojë, mënyra se si çdo nxënës mëson nuk mund të jetë e njëjtë. Gjatë seminarit studentët u njohën gjithashtu me praktika të ndryshme të mësuesve nëpër botë.

Në fund të seminarit studentët e Shkencave të Edukimit kishin mundësinë që të pyesnin në lidhje me mundësitë e përmirësimit të edukimit dhe ndikimin e rëndësishëm që ka edukimi në shoqërinë shqiptare.