Course Title : Natural Sciences Teaching
Code Course
Type
Regular
Semester
Lecture
(hours/week)
Seminar
(hours/week)
Lab
(hours/week)
Credits ECTS
PRD 315-1 B 5 3 0 0 3.00 5
Lecturer and Office Hours
Teaching Assistant and Office Hours
Language English
Course Level
Description Kjo lëndë do të identifikojë se si fëmijët e vegjël zhvillojnë kuptimin e tyre shkencor dhe teknologjik, si dhe qasjet e mësimdhënies dhe strategjitë për mbështetjen e mësimit në fëmijërinë e hershme dhe në kushte të shkollës fillore. Për zhvillimin shkencor dhe të njësive teknologjike dhe për lidhje me praktikën profesionale, nxënësit do të shqyrtojnë një grup mësimesh që kanë krijuar dhe i kanë zbatuar vetë nëse kanë mundur.
Objectives Çështjet përfshijnë rëndësinë që kanë për fëmijët idetë shkencore dhe mendimi në lidhje me teknologjinë, aspekte të ndryshme të shkencave biologjike dhe fizike që kanë të bëjnë me fëmijërinë e hershme dhe prezantim të veçorive bazë si larmia e botës së gjallë, materialet (p.sh. tekstilet, ushqimi), veçoritë e ujit, ajrit, elektricitetit dhe magnetizmit, drita, zëri dhe makinat. Konceptet mjedisore dhe teknologjike integrohen përgjatë gjithë programit. Identifikohen aktivitetet dhe materialet e duhura për të promovuar mësimin shkencor dhe zgjidhjen e problemeve në fëmijërinë e hershme dhe në rrethana fillestare.
Course Outline
WeekTopics
1Introduction, The pleasure of finding things out
2Organising how children learn science
3Scientific understanding and mental models, Talk for learning in science
4Scientific enquiry and the passionately curious
5Planning and assessing children’s science learning
6The origins of scientific knowledge
7Subject knowledge and ideas for practice, The Earth and beyond
8Midterm exam
9Energy and the well-being of the planet
10Interdependence, Diversity
11Health and well-being
12Semestrial project
13The particle nature of materials, Changing materials
14Human anatomy
15Human anatomy
16Final Exam
Prerequisites
Textbook
Other References
Laboratory Work
Computer Usage
Other Leksion, diskutim, pyetje-përgjigje, vrojtim, punë në skuadër/grup, demonstrim, eksperiment, ushtrim - praktikë
Learning Outcomes and Competences
1Students will be able to explain the main elements of science education in early childhood.
2Students will be able to discuss the conceptual development in early childhood
3Students will be able to to explain scientific concepts by content related to early childhood
4Students and qualified teachers to develop their subject knowledge and to gain insights into ways of teaching that promote the value of scientific understanding
5The use of scientific ideas to solve theme-based ‘puzzles’ as part of a storytelling approach.
6Theme-based science subject knowledge to help teachers develop their understanding of key concepts.
Course Evaluation Methods
In-term studies Quantity Percentage
Midterms120
Quizzes00
Projects120
Term Projects00
Laboratory00
Attendance110
Contribution of in-term studies to overall grade50
Contribution of final examination to overall grade50
Total100
ECTS (Allocated Based on Student) Workload
Activities Quantity Duration
(hours)
Total Workload
(hours)
Course Duration (Including the exam week : 16 x Total course hours) 16348
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 14342
Assignments 11616
Midterms 122
Final examination 11111
Other 11010
Total Work Load 129
Total Work Load / 25 (hours) 5.16
ECTS 5

Get Syllabus PDF (Albanian) Get Syllabus PDF (English)