Kodi i Lëndës : PSY 211
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2019-2020 / Vjeshtë PSY 211-1 Psikologjia e Fëmijës Ana Uka, PhD
2018-2019 / Vjeshtë PSY 211-1 Psikologjia e Fëmijës Ana Uka, PhD
2017-2018 / Vjeshtë PSY 211-1 Psikologjia e Fëmijës Ornela Tabaku, Msc
2016-2017 / Vjeshtë PSY 211-1 Psikologjia e Fëmijës Ana Uka, PhD
2015-2016 / Vjeshtë PSY 211-1 Psikologjia e Fëmijës Ana Uka, PhD
2014-2015 / Vjeshtë PSY 211-1 Psikologjia e Fëmijës Florian Kulla, PhD Candidate
2013-2014 / Vjeshtë PSY 211-1 Psikologjia e Fëmijës Florian Kulla, PhD Candidate
2012-2013 / Pranverë PSY 211-1 Psikologjia e Fëmijës Ana Uka, PhD