Kodi i Lëndës : PSD 304
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2018-2019 / Pranverë PSD 304-1 Teoritë dhe Teknikat e Këshillimit Individual Ana Uka, PhD
2017-2018 / Pranverë PSD 304-1 Teoritë dhe Teknikat e Këshillimit Individual Ana Uka, PhD
2016-2017 / Pranverë PSD 304-1 Teoritë dhe Teknikat e Këshillimit Individual Ana Uka, PhD
2015-2016 / Pranverë PSD 304-1 Teoritë dhe Teknikat e Këshillimit Individual Ana Uka, PhD
2014-2015 / Pranverë PSD 304-1 Teoritë dhe Teknikat e Këshillimit Individual Ana Uka, PhD
2012-2013 / Pranverë PSD 304-1 Teoritë dhe Teknikat e Këshillimit Individual Ana Uka, PhD