Kodi i Lëndës : PSD 413
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2019-2020 / Vjeshtë PSD 413-1 Teoritë dhe Teknikat e Këshillimit Jonida Tirana, PhD
2018-2019 / Vjeshtë PSD 413-1 Teoritë dhe Teknikat e Këshillimit Jonida Tirana, PhD
2017-2018 / Vjeshtë PSD 413-1 Teoritë dhe Teknikat e Këshillimit Mehmet Aslan, PhD
2016-2017 / Vjeshtë PSD 413-1 Teoritë dhe Teknikat e Këshillimit Lediona Asabella, PhD
2015-2016 / Vjeshtë PSD 413-1 Teoritë dhe Teknikat e Këshillimit Esmeralda Dani, PhD
2014-2015 / Vjeshtë PSD 413-1 Teoritë dhe Teknikat e Këshillimit Esmeralda Dani, PhD
2013-2014 / Vjeshtë PSD 413-1 Teoritë dhe Teknikat e Këshillimit Elida Tabaku, Prof. Asoc. Dr.