Kodi i Lëndës : PSD 420
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2012-2013 / Pranverë PSD 420-1 Këshillim në Familje Murat Balkis, PhD