Kodi i Lëndës : PSD 535
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2019-2020 / Vjeshtë PSD 535-1 Praktikë Shkollore Arti Omeri, PhD
2018-2019 / Vjeshtë PSD 535-1 Praktikë Shkollore Arti Omeri, PhD
2017-2018 / Vjeshtë PSD 535-1 Praktikë Shkollore Rahim Ombashi, Prof. Asoc. Dr.
2016-2017 / Vjeshtë PSD 535-1 Praktikë Shkollore Rahim Ombashi, Prof. Asoc. Dr.
2014-2015 / Vjeshtë PSD 535-1 Praktikë Shkollore Brikena Smajli, PhD
2013-2014 / Vjeshtë PSD 535-1 Praktikë Shkollore Paul Boswell, PhD
2012-2013 / Pranverë PSD 535-1 Praktikë Shkollore Ana Uka, PhD