Kodi i Lëndës : PRD 317
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2012-2013 / Pranverë PRD 317-1 Mësimdhënia në Klasat e Integruara Matilda Likaj, PhD