Kodi i Lëndës : PRD 211
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2013-2014 / Vjeshtë PRD 211-1 Kurrikula Multikulturore Ahmet Ecirli, Prof. Asoc. Dr.
2012-2013 / Pranverë PRD 211-1 Mësimdhënia dhe Kurrikulat Multikulturale Ahmet Ecirli, Prof. Asoc. Dr.