Kodi i Lëndës : PRD 112
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2019-2020 / Pranverë PRD 112-1 Arti, Muzika dhe Loja II (Arsim Fillor) Arti Omeri, PhD
2018-2019 / Pranverë PRD 112-1 Arti, Muzika dhe Loja II (Arsim Fillor) Majlinda Hala, PhD
2017-2018 / Pranverë PRD 112-1 Arti, Muzika dhe Loja II (Arsim Fillor) Arti Omeri, PhD
2016-2017 / Pranverë PRD 112-1 Arti, Muzika dhe Loja II (Arsim Fillor) Marlise Gabriela Sanchez Torres, MA
2015-2016 / Semestri i Verës PRD 112-1 Arti, Muzika dhe Loja II (Arsim Fillor) Majlinda Lika, PhD
2015-2016 / Pranverë PRD 112-1 Arti, Muzika dhe Loja II (Arsim Fillor) Marlise Gabriela Sanchez Torres, MA
2014-2015 / Pranverë PRD 112-1 Arti, Muzika dhe Loja II (Arsim Fillor) Marlise Gabriela Sanchez Torres, MA
2013-2014 / Pranverë PRD 112-1 Arti, Muzika dhe Loja II (Arsim Fillor) Marlise Gabriela Sanchez Torres, MA
2012-2013 / Pranverë PRD 112-1 Arti, Muzika dhe Loja II (Arsim Fillor) Ambera Duka, MA