Kodi i Lëndës : PRD 218
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2020-2021 / Pranverë PRD 218-1 Zhvillimi i Gjuhës dhe i Shkrim Leximit II (Arsim Fillor) Uran Kalej, Msc
2019-2020 / Pranverë PRD 218-1 Zhvillimi i Gjuhës dhe i Shkrim Leximit II (Arsim Fillor) Uejda Kadrija, Msc
2018-2019 / Pranverë PRD 218-1 Zhvillimi i Gjuhës dhe i Shkrim Leximit II (Arsim Fillor) Uran Kalej, Msc
2017-2018 / Pranverë PRD 218-1 Zhvillimi i Gjuhës dhe i Shkrim Leximit II (Arsim Fillor) Arti Omeri, PhD
2016-2017 / Pranverë PRD 218-1 Zhvillimi i Gjuhës dhe i Shkrim Leximit II (Arsim Fillor) Mehmet Aslan, PhD
2015-2016 / Semestri i Verës PRD 218-1 Zhvillimi i Gjuhës dhe i Shkrim Leximit II (Arsim Fillor) Brikena Smajli, PhD
2015-2016 / Pranverë PRD 218-1 Zhvillimi i Gjuhës dhe i Shkrim Leximit II (Arsim Fillor) Belfjore Qose, PhD
2014-2015 / Pranverë PRD 218-1 Zhvillimi i Gjuhës dhe i Shkrim Leximit II (Arsim Fillor) Belfjore Qose, PhD
2013-2014 / Pranverë PRD 218-1 Zhvillimi i Gjuhës dhe i Shkrim Leximit II (Arsim Fillor) Drita Isufaj, PhD Candidate