Kodi i Lëndës : PRD 321
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2020-2021 / Vjeshtë PRD 321-1 Mësimdhënia Figurative Eduina Maksuti, Msc
2019-2020 / Vjeshtë PRD 321-1 Mësimdhënia Figurative Jonida Tirana, PhD
2018-2019 / Vjeshtë PRD 321-1 Mësimdhënia Figurative Arti Omeri, PhD
2017-2018 / Vjeshtë PRD 321-1 Mësimdhënia Figurative Isa Erbaş, PhD
2016-2017 / Vjeshtë PRD 321-1 Mësimdhënia Figurative Marlise Gabriela Sanchez Torres, MA
2015-2016 / Vjeshtë PRD 321-1 Mësimdhënia Figurative Marlise Gabriela Sanchez Torres, MA
2014-2015 / Vjeshtë PRD 321-1 Mësimdhënia Figurative Marlise Gabriela Sanchez Torres, MA
2012-2013 / Pranverë PRD 321-1 Mësimdhënia Figurative Matilda Likaj, PhD