Kodi i Lëndës : PSD 102
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2019-2020 / Pranverë PSD 102-1 Sociologji e Edukimit Uran Kalej, Msc
2018-2019 / Pranverë PSD 102-1 Sociologji e Edukimit Matilda Likaj, PhD
2017-2018 / Pranverë PSD 102-1 Sociologji e Edukimit Matilda Likaj, PhD
2016-2017 / Pranverë PSD 102-1 Sociologji e Edukimit Matilda Likaj, PhD
2015-2016 / Pranverë PSD 102-1 Sociologji e Edukimit Matilda Likaj, PhD
2015-2016 / Pranverë PSD 102-2 Sociologji e Edukimit Matilda Likaj, PhD
2014-2015 / Pranverë PSD 102-1 Sociologji e Edukimit Ahmet Ecirli, Prof. Asoc. Dr.
2013-2014 / Pranverë PSD 102-1 Sociologji e Edukimit Ahmet Ecirli, Prof. Asoc. Dr.
2012-2013 / Pranverë PSD 102-1 Sociologji e Edukimit Ahmet Ecirli, Prof. Asoc. Dr.
2012-2013 / Pranverë PSD 102-2 Sociologji e Edukimit Ahmet Ecirli, Prof. Asoc. Dr.