Kodi i Lëndës : PRD 214
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2019-2020 / Pranverë PRD 214-1 Edukimi i Nxënësve me Nevoja të Veçanta II (Arsim Fillor) Ornela Tabaku, Msc
2018-2019 / Pranverë PRD 214-1 Edukimi i Nxënësve me Nevoja të Veçanta II (Arsim Fillor) Ornela Tabaku, Msc
2017-2018 / Pranverë PRD 214-1 Edukimi i Nxënësve me Nevoja të Veçanta II (Arsim Fillor) Ornela Tabaku, Msc
2016-2017 / Pranverë PRD 214-1 Edukimi i Nxënësve me Nevoja të Veçanta II (Arsim Fillor) Tidita Abdurrahmani, Prof. Asoc. Dr.
2015-2016 / Pranverë PRD 214-1 Edukimi i Nxënësve me Nevoja të Veçanta II (Arsim Fillor) Tidita Abdurrahmani, Prof. Asoc. Dr.
2014-2015 / Pranverë PRD 214-1 Edukimi i Nxënësve me Nevoja të Veçanta II (Arsim Fillor) Florian Kulla, PhD Candidate
2013-2014 / Pranverë PRD 214-1 Edukimi i Nxënësve me Nevoja të Veçanta II (Arsim Fillor) Florian Kulla, PhD Candidate
2012-2013 / Pranverë PRD 214-1 Edukimi i Nxënësve me Nevoja të Veçanta II (Arsim Fillor) Ana Uka, PhD