Listat e Aplikantëve për të Vazhduar Studimet Pranë Kolegjit Universitar Bedër, Raundi I, Viti Akademik 2019-2020

Kolegji Universitar Bedër shpall listat e kandidatëve që kanë përzgjedhur programet tona në portalin e Maturës Shtetërore për të vazhduar studimet në vitin akademik 2019-2020. 

Klikoni mbi programin që keni përzgjedhur për të parë aplikimin tuaj:

  1. Bachelor në Drejtësi  [Excel] [PDF]
  2. Bachelor në Shkenca Kompjuterike [Excel] [PDF]
  3. Bachelor në Teknologji Informacioni dhe Komunikimi [Excel] [PDF]
  4. Bachelor në Shkenca Komunikimi  [Excel] [PDF]
  5. Bachelor në Marrëdhënie Publike dhe Komunikim Marketingu [Excel] [PDF]
  6. Bachelor në Gjuhë dhe Letërsi Angleze [Excel] [PDF]
  7. Bachelor në Shkenca Islame [Excel] [PDF]

Njoftojmë se të gjithë kandidatët duhet të paraqiten për të zhvilluar intervistën në ambientet e universitetit mes datave 15-23 gusht 2019 (e diela pushim), prej orës 10:00 deri në orën 15:00. Kandidatët duhet të kenë me vete kartën e identitetit ose pasaportën. 

Për çdo informacion dhe për të caktuar orarin e intervistës kontaktoni në:

Tel: +355673427001 
Email: admissions@beder.edu.al

Web: beder.edu.al