Sondazhi Kombëtar i Studentëve

Sondazhi Kombëtar i Studentëve është proces i cili ka në qendër studentin dhe ka si qëllim kryesor vlerësimin dhe matjen e cilësisë në arsimin e lartë duke vlerësuar performancë e Institucioneve të Arsimit të Lartë në veprimtarinë e mësimdhënies, mësimnxënies, kompetencave dhe mbështetjes ndaj studentëve.

Ky sondazh fillon në 16 Prill 2019 dhe përfundon në 2 Maj
2019.

Sondazhi Organizohet dhe monitorohet nga Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë (ASCAL) në bashkëpunim edhe me Kolegjin Universitar Bedër.