Kodi i Lëndës : TRK 101
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2013-2014 / Vjeshtë TRK 101-1 Gjuhë Turke për fillestarët I Ümit Gülseven, Msc