Kodi i Lëndës : PSD 404
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2017-2018 / Pranverë PSD 404-1 Përqasjet Multikulturore në Arsim Tidita Abdurrahmani, Prof. Asoc. Dr.
2016-2017 / Pranverë PSD 404-1 Përqasjet Multikulturore në Arsim Tidita Abdurrahmani, Prof. Asoc. Dr.
2015-2016 / Pranverë PSD 404-1 Përqasjet Multikulturore në Arsim Tidita Abdurrahmani, Prof. Asoc. Dr.
2013-2014 / Pranverë PSD 404-1 Përqasjet Multikulturore në Arsim Robert Gjedia, PhD
2012-2013 / Pranverë PSD 404-1 Përqasjet Multikulturore në Arsim Ahmet Ecirli, Prof. Asoc. Dr.