Kodi i Lëndës : PSD 215
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2019-2020 / Vjeshtë PSD 215-1 Çrregullimet e Sjelljes (Fëmijëria dhe Adoleshenca) Erilda Ajaz, Msc
2018-2019 / Vjeshtë PSD 215-1 Çrregullimet e Sjelljes (Fëmijëria dhe Adoleshenca) Erilda Ajaz, Msc
2017-2018 / Vjeshtë PSD 215-1 Çrregullimet e Sjelljes (Fëmijëria dhe Adoleshenca) Erilda Ajaz, Msc
2016-2017 / Vjeshtë PSD 215-1 Çrregullimet e Sjelljes (Fëmijëria dhe Adoleshenca) Erilda Ajaz, Msc
2015-2016 / Semestri i Verës PSD 215-1 Çrregullimet e Sjelljes (Fëmijëria dhe Adoleshenca) Ana Uka, PhD
2015-2016 / Vjeshtë PSD 215-1 Çrregullimet e Sjelljes (Fëmijëria dhe Adoleshenca) Rezalda Shehi, PhD Candidate
2014-2015 / Vjeshtë PSD 215-1 Çrregullimet e Sjelljes (Fëmijëria dhe Adoleshenca) Florian Kulla, PhD Candidate
2013-2014 / Vjeshtë PSD 215-1 Çrregullimet e Sjelljes (Fëmijëria dhe Adoleshenca) Ana Uka, PhD