Përgjegjëse e Departamentit

Dr. Ana Uka u dipllomua nga Universiteti i Stambollit në degën e Shkencave të Edukimit, specialiteti Psikologji Këshillimi dhe Pedagogji në vitin 2006. Ajo ka mbaruar ciklin e dytë të studimeve Master i Shkencave në fushën e Studimeve mbi Edukimin, Familjen dhe Fëmijët në Universitetin Leiden në Hollandë. Së fundmi ajo mbaroi studimet doktorale rreth Studimeve Ndërkombëtare mbi Familjen dhe Komunitetin në Institutin e Familjes dhe Jetës në Komunitet në Universitetin Clemson në Karolinën e Jugut në SHBA.

Ajo ka punuar si eksperte vizitore nëpërmjet Këshillit të Programeve Ndërkombëtare (CIPUSA) të Departamentit të Shtetit Amerikan në disa qendra dhe shkolla si Qendra e Shërbimeve ndaj Familjes dhe Fëmijëve dhe Qendra e Shërbimeve ndaj Familjeve Katolike në Kalamazoo/Michigan, West Central School of MRDD në Columbus/Ohio dhe Akademia e Shkencave "Harmony" në Veri të Austin-it, Texas, SHBA gjatë periudhës gusht 2007 – janar 2009.

Duke filluar nga viti akademik 2011-2012, Dr. Uka është anëtare e stafit akademik me kohë të plotë në Fakultetin e Filologjisë dhe Edukimit në Kolegjin Universitar “Bedër” ku ajo është atashuar si lektore në Departamentin e Shkencave të Edukimit, Programi Psikologji Këshillimi dhe Pedagogji. Ajo gjithashtu mban edhe pozicionin e koordinatores se Zyrës së Marrëdhënieve me Jashtë në Bedër që nga tetori 2018.

Fusha kërkimore e saj fokusohet në problemet e edukimit dhe zhvillimit të fëmijëve dhe adoleshentëve, mirëqenia e fëmijëve, marrëdhëniet në familje, sfidat e prindërimit, fuqizimi i partneriteteve familje-shkollë, neglizhimi dhe abuzimi me fëmijët, dhuna në familje, pjesëmarrja qytetare e të rinjve, dhe zhvillimi i të rinjve dhe komunitetit.

Ajo eshte anetare aktive ne disa shoqata profesionale si brenda ashtu edhe jashte vendit si: Shoqata Amerikane Psikologjike (APA), Aleanca Globale per Shendetin Bihejvioral dhe Drejtesi Sociale e njohur me pare si Shoqata Amerikane Ortopsikiatrike, Instituti Shqipetar i Sociologjise, Rrjeti i Abuzimit, Dhunes dhe Shendetit Mendor dhe COST actions. 

 

 

 

Stafi Akademik