Stafi

Stafi Akademik

Ana Uka
Ajo u diplomua nga Universiteti i Stambollit në degën e Shkencave të Edukimit/Psikologji Këshillimi dhe Pedagogji. Më pas përfundoi studimet pasuniversitare në nivelin Master i Shkencave në Edukim dhe Studime mbi Fëmijët/Studime mbi Familjen dhe Fëmijët në Universitetin Leiden në Hollandë. Aktualish
Arti Omeri
Eduina Maksuti
Erilda Ajaz
Jonida Tirana
Tidita Abdurrahmani
E doktoruar në vitin 2011 në Fakultetin e Shkencave Humane, Graz Austri, dhe marre titullin Prof.Asoc. në Dhjetor 2014 pranë Universitetit të Tiranës, Tidita Abdurrahmani ka pasur nje karriere 10 vjecare si lektore dhe kërkuese në fushën e Shkencave të Edukimit dhe ka mbajtur pozicionin e drejtores
Uran Kalej
Elvira Baze
Specialiste në fushën e didaktikës, mësimdhënies dhe kurrikulave të Edukimit fizik, sporte dhe shëndet. Përgjegjëse e Sektorit të Sportit të Institucioneve Arsimore në Ministrinë e Arsimit dhe Sportit. Lektore në disa Institucone të Arsimit te Lartë (publike dhe jo-publike).