Kodi i Lëndës : PSD 203
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2015-2016 / Vjeshtë PSD 203-1 Mbikëqyrje dhe Këshillim Psikologjik Ana Uka, PhD
2014-2015 / Semestri i Verës PSD 203-1 Mbikëqyrje dhe Këshillim Psikologjik Ana Uka, PhD
2013-2014 / Vjeshtë PSD 203-1 Mbikëqyrje dhe Këshillim Psikologjik Ahmet Ecirli, Prof. Asoc. Dr.
2012-2013 / Pranverë PSD 203-1 Mbikëqyrje dhe Këshillim Psikologjik Ahmet Ecirli, Prof. Asoc. Dr.