Kodi i Lëndës : EDU 210
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2018-2019 / Pranverë EDU 210-1 Edukimi Special Erilda Ajaz, Msc
2017-2018 / Pranverë EDU 210-1 Edukimi Special Erilda Ajaz, Msc
2016-2017 / Pranverë EDU 210-1 Edukimi Special Erilda Ajaz, Msc
2015-2016 / Pranverë EDU 210-1 Edukimi Special Tidita Abdurrahmani, Prof. Asoc. Dr.
2014-2015 / Pranverë EDU 210-1 Edukimi Special Tidita Abdurrahmani, Prof. Asoc. Dr.
2013-2014 / Pranverë EDU 210-1 Edukimi Special Tidita Abdurrahmani, Prof. Asoc. Dr.
2013-2014 / Vjeshtë EDU 210-1 Edukimi Special Merita Poni, PhD
2012-2013 / Pranverë EDU 210-1 Edukimi Special Murat Balkis, PhD