Kodi i Lëndës : PSD 212
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2018-2019 / Pranverë PSD 212-1 Vlerësimi në Këshillim Erilda Ajaz, Msc
2017-2018 / Pranverë PSD 212-1 Vlerësimi në Këshillim Erilda Ajaz, Msc
2016-2017 / Pranverë PSD 212-1 Vlerësimi në Këshillim Erilda Ajaz, Msc
2015-2016 / Pranverë PSD 212-1 Vlerësimi në Këshillim Majlinda Lika, PhD
2014-2015 / Pranverë PSD 212-1 Vlerësimi në Këshillim Elvisa Sokoli, PhD Candidate
2013-2014 / Pranverë PSD 212-1 Vlerësimi në Këshillim Elvisa Sokoli, PhD Candidate
2012-2013 / Pranverë PSD 212-1 Vlerësimi në Këshillim Cihan Okuyucu, Prof. Dr