Kodi i Lëndës : PSD 220
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2018-2019 / Pranverë PSD 220-1 Çështjet Etike, Ligjore dhe Profesionale në Këshillim Ana Uka, PhD
2017-2018 / Pranverë PSD 220-1 Çështjet Etike, Ligjore dhe Profesionale në Këshillim Ana Uka, PhD
2016-2017 / Pranverë PSD 220-1 Çështjet Etike, Ligjore dhe Profesionale në Këshillim Ana Uka, PhD
2015-2016 / Pranverë PSD 220-1 Çështjet Etike, Ligjore dhe Profesionale në Këshillim Ana Uka, PhD
2014-2015 / Pranverë PSD 220-1 Çështjet Etike, Ligjore dhe Profesionale në Këshillim Ana Uka, PhD
2013-2014 / Pranverë PSD 220-2 Çështjet Etike, Ligjore dhe Profesionale në Këshillim Ana Uka, PhD
2013-2014 / Vjeshtë PSD 220-1 Çështjet Etike, Ligjore dhe Profesionale në Këshillim Ana Uka, PhD
2012-2013 / Pranverë PSD 220-1 Çështjet Etike dhe Ligjore në Këshillim Cihan Okuyucu, Prof. Dr