Kodi i Lëndës : PSY 224
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2018-2019 / Pranverë PSY 224-1 Psikologjia e Adoleshentit Ana Uka, PhD
2017-2018 / Pranverë PSY 224-1 Psikologjia e Adoleshentit Ana Uka, PhD
2016-2017 / Pranverë PSY 224-1 Psikologjia e Adoleshentit Ana Uka, PhD
2015-2016 / Pranverë PSY 224-1 Psikologjia e Adoleshentit Ana Uka, PhD
2014-2015 / Pranverë PSY 224-1 Psikologjia e Adoleshentit Ana Uka, PhD
2013-2014 / Pranverë PSY 224-1 Psikologjia e Adoleshentit Ana Uka, PhD
2012-2013 / Pranverë PSY 224-1 Psikologjia e Adoleshentit Ana Uka, PhD