Kodi i Lëndës : PSD 311
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2019-2020 / Vjeshtë PSD 311-1 Këshillim i Bashkëmoshatarëve Erilda Ajaz, Msc
2018-2019 / Vjeshtë PSD 311-1 Këshillim i Bashkëmoshatarëve Erilda Ajaz, Msc
2017-2018 / Vjeshtë PSD 311-1 Këshillim i Bashkëmoshatarëve Erilda Ajaz, Msc
2016-2017 / Vjeshtë PSD 311-1 Këshillim i Bashkëmoshatarëve Erilda Ajaz, Msc
2015-2016 / Vjeshtë PSD 311-1 Këshillim i Bashkëmoshatarëve Esmeralda Dani, PhD
2014-2015 / Vjeshtë PSD 311-1 Këshillim i Bashkëmoshatarëve Esmeralda Dani, PhD
2012-2013 / Pranverë PSD 311-1 Këshillim i Bashkëmoshatarëve Mustafa Erdem, PhD