Kodi i Lëndës : PSD 323
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2019-2020 / Vjeshtë PSD 323-1 Aftësi të Avancuara të Këshillimit Ana Uka, PhD
2018-2019 / Vjeshtë PSD 323-1 Aftësi të Avancuara të Këshillimit Ana Uka, PhD
2017-2018 / Vjeshtë PSD 323-1 Aftësi të Avancuara të Këshillimit Erilda Ajaz, Msc
2016-2017 / Vjeshtë PSD 323-1 Aftësi të Avancuara të Këshillimit Ana Uka, PhD
2015-2016 / Vjeshtë PSD 323-1 Aftësi të Avancuara të Këshillimit Ana Uka, PhD
2014-2015 / Vjeshtë PSD 323-1 Aftësi të Avancuara të Këshillimit Esmeralda Dani, PhD
2012-2013 / Pranverë PSD 323-1 Aftësi të Avancuara të Këshillimit Cihan Okuyucu, Prof. Dr