Kodi i Lëndës : PSD 122
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2018-2019 / Pranverë PSD 122-1 Parimet e Këshillimit dhe Pedagogjisë Erilda Ajaz, Msc
2017-2018 / Pranverë PSD 122-1 Parimet e Këshillimit dhe Pedagogjisë Erilda Ajaz, Msc
2016-2017 / Pranverë PSD 122-1 Parimet e Këshillimit dhe Pedagogjisë Erilda Ajaz, Msc
2015-2016 / Semestri i Verës PSD 122-1 Parimet e Këshillimit dhe Pedagogjisë Ana Uka, PhD
2015-2016 / Pranverë PSD 122-1 Parimet e Këshillimit dhe Pedagogjisë Mehmet Aslan, PhD
2014-2015 / Pranverë PSD 122-1 Parimet e Këshillimit dhe Pedagogjisë Esmeralda Dani, PhD
2013-2014 / Pranverë PSD 122-2 Parimet e Këshillimit dhe Pedagogjisë Rezalda Shehi, PhD Candidate
2013-2014 / Vjeshtë PSD 122-1 Parimet e Këshillimit dhe Pedagogjisë Ana Uka, PhD