Kodi i Lëndës : PSD 321
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2019-2020 / Vjeshtë PSD 321-1 Psikologjia Organizacionale Erilda Ajaz, Msc
2018-2019 / Vjeshtë PSD 321-1 Psikologjia Organizacionale Erilda Ajaz, Msc
2017-2018 / Vjeshtë PSD 321-1 Psikologjia Organizacionale Erilda Ajaz, Msc
2016-2017 / Vjeshtë PSD 321-1 Psikologjia Organizacionale Erilda Ajaz, Msc
2015-2016 / Vjeshtë PSD 321-1 Psikologjia Organizacionale Mehmet Aslan, PhD
2014-2015 / Vjeshtë PSD 321-1 Psikologjia Organizacionale Tidita Abdurrahmani, Prof. Asoc. Dr.