Kodi i Lëndës : PSD 318
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2015-2016 / Pranverë PSD 318-1 Anatomi Bazë dhe Higjena në Arsimin Parashkollor Fejzullah Koksal, Msc