Kodi i Lëndës : PSD 310
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2018-2019 / Pranverë PSD 310-1 Praktikë Profesionale Ana Uka, PhD
2017-2018 / Pranverë PSD 310-1 Praktikë Profesionale Ana Uka, PhD
2016-2017 / Pranverë PSD 310-1 Praktikë Profesionale Ana Uka, PhD
2015-2016 / Pranverë PSD 310-1 Praktikë Profesionale Lokman Coskun, PhD
2014-2015 / Pranverë PSD 310-1 Praktikë Profesionale Lokman Coskun, PhD