Kodi i Lëndës : PSD 401
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2019-2020 / Vjeshtë PSD 401-1 Zhvillimi i Personalitetit Arti Omeri, PhD
2018-2019 / Vjeshtë PSD 401-1 Zhvillimi i Personalitetit Lokman Coskun, PhD
2017-2018 / Vjeshtë PSD 401-1 Zhvillimi i Personalitetit Lokman Coskun, PhD
2016-2017 / Vjeshtë PSD 401-1 Zhvillimi i Personalitetit Lokman Coskun, PhD
2015-2016 / Vjeshtë PSD 401-1 Zhvillimi i Personalitetit Kseanela Sotirofski, Prof. Asoc. Dr.
2014-2015 / Vjeshtë PSD 401-1 Zhvillimi i Personalitetit Ahmet Ecirli, Prof. Asoc. Dr.
2013-2014 / Vjeshtë PSD 401-1 Zhvillimi i Personalitetit Hasan Ugur, PhD