Kodi i Lëndës : PSD 437
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2019-2020 / Vjeshtë PSD 437-1 Kultura dhe Diversiteti Jonida Tirana, PhD
2018-2019 / Vjeshtë PSD 437-1 Kultura dhe Diversiteti Enkeleda Jata, PhD
2017-2018 / Vjeshtë PSD 437-1 Kultura dhe Diversiteti Enkeleda Jata, PhD
2016-2017 / Vjeshtë PSD 437-1 Kultura dhe Diversiteti Tidita Abdurrahmani, Prof. Asoc. Dr.
2015-2016 / Vjeshtë PSD 437-1 Kultura dhe Diversiteti Brikena Smajli, PhD
2014-2015 / Vjeshtë PSD 437-1 Kultura dhe Diversiteti Ahmet Ecirli, Prof. Asoc. Dr.
2013-2014 / Vjeshtë PSD 437-1 Kultura dhe Diversiteti Ahmet Ecirli, Prof. Asoc. Dr.