Kodi i Lëndës : PSD 427
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2012-2013 / Pranverë PSD 427-1 Zbatime në Këshillim dhe Udhëheqje Profesionale Tidita Abdurrahmani, Prof. Asoc. Dr.