Kodi i Lëndës : PSD 416
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2019-2020 / Pranverë PSD 416-1 Këshillim Shkollor Ana Uka, PhD
2018-2019 / Pranverë PSD 416-1 Këshillim Shkollor Lokman Coskun, PhD
2017-2018 / Pranverë PSD 416-1 Këshillim Shkollor Lokman Coskun, PhD
2016-2017 / Pranverë PSD 416-1 Këshillim Shkollor Lokman Coskun, PhD
2015-2016 / Pranverë PSD 416-1 Këshillim Shkollor Lokman Coskun, PhD
2013-2014 / Pranverë PSD 416-1 Këshillim Shkollor Hasan Ugur, PhD