Kodi i Lëndës : PSD 418
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2019-2020 / Pranverë PSD 418-1 Statistikat Inferenciale në Arsim Ana Uka, PhD
2018-2019 / Pranverë PSD 418-1 Statistikat Inferenciale në Arsim Nihat Aksu, PhD
2017-2018 / Pranverë PSD 418-1 Statistikat Inferenciale në Arsim Nihat Aksu, PhD
2016-2017 / Pranverë PSD 418-1 Statistikat Inferenciale në Arsim Tidita Abdurrahmani, Prof. Asoc. Dr.
2015-2016 / Pranverë PSD 418-1 Statistikat Inferenciale në Arsim Ahmet Ecirli, Prof. Asoc. Dr.
2013-2014 / Pranverë PSD 418-1 Statistikat Inferenciale në Arsim Sofokli Garo, PhD
2012-2013 / Pranverë PSD 418-1 Statistikat Inferenciale në Arsim Arban Uka, PhD