Kodi i Lëndës : PSD 428
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2019-2020 / Pranverë PSD 428-1 Aspektet Psikologjike në Edukimin e Vecantë Tidita Abdurrahmani, Prof. Asoc. Dr.
2018-2019 / Pranverë PSD 428-1 Aspektet Psikologjike në Edukimin e Vecantë Lediona Asabella, PhD
2017-2018 / Pranverë PSD 428-1 Aspektet Psikologjike në Edukimin e Vecantë Lediona Asabella, PhD
2016-2017 / Pranverë PSD 428-1 Aspektet Psikologjike në Edukimin e Vecantë Nihat Aksu, PhD
2013-2014 / Vjeshtë PSD 428-1 Aspektet Psikologjike në Edukimin e Vecantë Tidita Abdurrahmani, Prof. Asoc. Dr.