Kodi i Lëndës : PSD 432
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2019-2020 / Pranverë PSD 432-1 Vlerësimi i Zhvillimit Intelektual dhe Konjitiv Jonida Tirana, PhD
2018-2019 / Pranverë PSD 432-1 Vlerësimi i Zhvillimit Intelektual dhe Konjitiv Lediona Asabella, PhD
2017-2018 / Pranverë PSD 432-1 Vlerësimi i Zhvillimit Intelektual dhe Konjitiv Lediona Asabella, PhD
2016-2017 / Pranverë PSD 432-1 Vlerësimi i Zhvillimit Intelektual dhe Konjitiv Nihat Aksu, PhD
2015-2016 / Pranverë PSD 432-1 Vlerësimi i Zhvillimit Intelektual dhe Konjitiv Lediona Asabella, PhD
2013-2014 / Pranverë PSD 432-1 Vlerësimi i Zhvillimit Intelektual dhe Konjitiv Kseanela Sotirofski, Prof. Asoc. Dr.
2013-2014 / Vjeshtë PSD 432-1 Vlerësimi i Zhvillimit Intelektual dhe Konjitiv Hasan Ugur, PhD
2012-2013 / Pranverë PSD 432-1 Vlerësimi i Zhvillimit Intelektual dhe Konjitiv Ahmet Ecirli, Prof. Asoc. Dr.