Kodi i Lëndës : PSD 511
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2019-2020 / Vjeshtë PSD 511-1 Seminar Pasuniversitar Jonida Tirana, PhD
2018-2019 / Vjeshtë PSD 511-1 Seminar Pasuniversitar Irena Shehu, PhD
2017-2018 / Vjeshtë PSD 511-1 Seminar Pasuniversitar Matilda Likaj, PhD
2016-2017 / Vjeshtë PSD 511-1 Seminar Pasuniversitar Matilda Likaj, PhD
2014-2015 / Vjeshtë PSD 511-1 Seminar Pasuniversitar Ahmet Ecirli, Prof. Asoc. Dr.
2013-2014 / Vjeshtë PSD 511-1 Seminar Pasuniversitar Ahmet Ecirli, Prof. Asoc. Dr.
2012-2013 / Pranverë PSD 511-1 Seminar Pasuniversitar Ahmet Ecirli, Prof. Asoc. Dr.