Kodi i Lëndës : PSD 543
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2012-2013 / Pranverë PSD 543-1 Komuniteti dhe Këshillimi Ahmet Ecirli, Prof. Asoc. Dr.