Kodi i Lëndës : PSD 403
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2019-2020 / Vjeshtë PSD 403-1 Metodat e Hulumtimit në Shkenca Sociale Sofokli Garo, PhD
2018-2019 / Vjeshtë PSD 403-1 Metodat e Hulumtimit në Shkenca Sociale Sofokli Garo, PhD
2017-2018 / Vjeshtë PSD 403-1 Metodat e Hulumtimit në Shkenca Sociale Ilda Poshi, PhD
2016-2017 / Vjeshtë PSD 403-1 Metodat e Hulumtimit në Shkenca Sociale Matilda Likaj, PhD
2015-2016 / Vjeshtë PSD 403-1 Metodat e Hulumtimit në Shkenca Sociale Ahmet Ecirli, Prof. Asoc. Dr.
2014-2015 / Vjeshtë PSD 403-1 Metodat e Hulumtimit në Shkenca Sociale Ahmet Ecirli, Prof. Asoc. Dr.
2013-2014 / Vjeshtë PSD 403-1 Metodat e Hulumtimit në Shkenca Sociale Paul Boswell, PhD
2012-2013 / Pranverë PSD 403-1 Metodat e Hulumtimit në Shkenca Sociale Arban Uka, PhD