Kodi i Lëndës : PSD 521
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2019-2020 / Vjeshtë PSD 521-1 Këshillim në Grup Nihat Aksu, PhD
2018-2019 / Vjeshtë PSD 521-1 Këshillim në Grup Lokman Coskun, PhD
2017-2018 / Vjeshtë PSD 521-1 Këshillim në Grup Lokman Coskun, PhD
2016-2017 / Vjeshtë PSD 521-1 Këshillim në Grup Lokman Coskun, PhD
2013-2014 / Vjeshtë PSD 521-1 Këshillim në Grup Kseanela Sotirofski, Prof. Asoc. Dr.
2012-2013 / Pranverë PSD 521-1 Këshillim në Grup Hasan Ugur, PhD