Kodi i Lëndës : PSD 610
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2019-2020 / Pranverë PSD 610-1 Tezë Ana Uka, PhD
2019-2020 / Pranverë PSD 610-2 Tezë Jonida Tirana, PhD
2019-2020 / Pranverë PSD 610-3 Tezë Tidita Abdurrahmani, Prof. Asoc. Dr.
2019-2020 / Vjeshtë PSD 610-1 Tezë Tidita Abdurrahmani, Prof. Asoc. Dr.
2019-2020 / Vjeshtë PSD 610-2 Tezë Jonida Tirana, PhD
2018-2019 / Semestri i Verës PSD 610-1 Tezë Arti Omeri, PhD
2018-2019 / Pranverë PSD 610-1 Tezë Jonida Tirana, PhD
2018-2019 / Pranverë PSD 610-2 Tezë Lokman Coskun, PhD
2018-2019 / Pranverë PSD 610-3 Tezë Arti Omeri, PhD
2018-2019 / Pranverë PSD 610-4 Tezë William Karl Martin, PhD
2018-2019 / Pranverë PSD 610-5 Tezë Irena Shehu, PhD
2018-2019 / Vjeshtë PSD 610-1 Tezë Tidita Abdurrahmani, Prof. Asoc. Dr.
2018-2019 / Vjeshtë PSD 610-2 Tezë Lokman Coskun, PhD
2018-2019 / Vjeshtë PSD 610-3 Tezë Arti Omeri, PhD
2017-2018 / Pranverë PSD 610-1 Tezë Tidita Abdurrahmani, Prof. Asoc. Dr.
2017-2018 / Pranverë PSD 610-2 Tezë Lokman Coskun, PhD
2017-2018 / Pranverë PSD 610-3 Tezë Arti Omeri, PhD
2017-2018 / Vjeshtë PSD 610-1 Tezë Tidita Abdurrahmani, Prof. Asoc. Dr.
2017-2018 / Vjeshtë PSD 610-2 Tezë Lokman Coskun, PhD
2017-2018 / Vjeshtë PSD 610-3 Tezë Rahim Ombashi, Prof. Asoc. Dr.
2017-2018 / Vjeshtë PSD 610-4 Tezë Matilda Likaj, PhD
2016-2017 / Pranverë PSD 610-1 Tezë Tidita Abdurrahmani, Prof. Asoc. Dr.
2016-2017 / Pranverë PSD 610-2 Tezë Matilda Likaj, PhD
2016-2017 / Pranverë PSD 610-3 Tezë Lokman Coskun, PhD
2016-2017 / Pranverë PSD 610-4 Tezë Rahim Ombashi, Prof. Asoc. Dr.
2016-2017 / Vjeshtë PSD 610-1 Tezë Tidita Abdurrahmani, Prof. Asoc. Dr.
2016-2017 / Vjeshtë PSD 610-2 Tezë Lokman Coskun, PhD
2016-2017 / Vjeshtë PSD 610-3 Tezë Matilda Likaj, PhD
2015-2016 / Semestri i Verës PSD 610-1 Tezë Brikena Smajli, PhD
2015-2016 / Pranverë PSD 610-1 Tezë Tidita Abdurrahmani, Prof. Asoc. Dr.
2015-2016 / Pranverë PSD 610-2 Tezë Brikena Smajli, PhD
2015-2016 / Pranverë PSD 610-3 Tezë Lokman Coskun, PhD
2015-2016 / Vjeshtë PSD 610-1 Tezë Tidita Abdurrahmani, Prof. Asoc. Dr.
2015-2016 / Vjeshtë PSD 610-2 Tezë Brikena Smajli, PhD
2015-2016 / Vjeshtë PSD 610-3 Tezë Kseanela Sotirofski, Prof. Asoc. Dr.
2014-2015 / Semestri i Verës PSD 610-1 Tezë Ahmet Ecirli, Prof. Asoc. Dr.
2014-2015 / Pranverë PSD 610-1 Tezë Ahmet Ecirli, Prof. Asoc. Dr.
2014-2015 / Pranverë PSD 610-2 Tezë Tidita Abdurrahmani, Prof. Asoc. Dr.
2014-2015 / Pranverë PSD 610-3 Tezë Brikena Smajli, PhD
2014-2015 / Pranverë PSD 610-4 Tezë Kseanela Sotirofski, Prof. Asoc. Dr.
2014-2015 / Pranverë PSD 610-5 Tezë Esmeralda Dani, PhD
2014-2015 / Vjeshtë PSD 610-1 Tezë Ahmet Ecirli, Prof. Asoc. Dr.
2014-2015 / Vjeshtë PSD 610-2 Tezë Tidita Abdurrahmani, Prof. Asoc. Dr.
2014-2015 / Vjeshtë PSD 610-3 Tezë Brikena Smajli, PhD
2014-2015 / Vjeshtë PSD 610-4 Tezë Kseanela Sotirofski, Prof. Asoc. Dr.
2013-2014 / Semestri i Verës PSD 610-1 Tezë Ahmet Ecirli, Prof. Asoc. Dr.
2013-2014 / Semestri i Verës PSD 610-2 Tezë Tidita Abdurrahmani, Prof. Asoc. Dr.
2013-2014 / Semestri i Verës PSD 610-3 Tezë Shpresa Deliaj, Msc
2013-2014 / Semestri i Verës PSD 610-4 Tezë Hasan Ugur, PhD
2013-2014 / Semestri i Verës PSD 610-5 Tezë Kseanela Sotirofski, Prof. Asoc. Dr.
2013-2014 / Pranverë PSD 610-1 Tezë Ahmet Ecirli, Prof. Asoc. Dr.
2013-2014 / Vjeshtë PSD 610-1 Tezë Ahmet Ecirli, Prof. Asoc. Dr.
2012-2013 / Pranverë PSD 610-1 Tezë Ahmet Ecirli, Prof. Asoc. Dr.