Kodi i Lëndës : PSD 551
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2019-2020 / Vjeshtë PSD 551-1 Ndërhyrjet në Sjelljet Shkollore Tidita Abdurrahmani, Prof. Asoc. Dr.
2018-2019 / Vjeshtë PSD 551-1 Ndërhyrjet në Sjelljet Shkollore Tidita Abdurrahmani, Prof. Asoc. Dr.
2017-2018 / Vjeshtë PSD 551-1 Ndërhyrjet në Sjelljet Shkollore Tidita Abdurrahmani, Prof. Asoc. Dr.
2016-2017 / Vjeshtë PSD 551-1 Ndërhyrjet në Sjelljet Shkollore Tidita Abdurrahmani, Prof. Asoc. Dr.
2014-2015 / Vjeshtë PSD 551-1 Ndërhyrjet në Sjelljet Shkollore Tidita Abdurrahmani, Prof. Asoc. Dr.
2013-2014 / Vjeshtë PSD 551-1 Ndërhyrjet në Sjelljet Shkollore Kseanela Sotirofski, Prof. Asoc. Dr.
2012-2013 / Pranverë PSD 551-1 Ndërhyrjet në Sjelljet Shkollore Yakup Cetin, PhD